Dag van Gelderland

Thema's

Groen in Gelderland 

Een klimaatneutraal Gelderland in 2050, dat is de inzet van het Gelders Energieakkoord. Een brede aanpak die vele verschillende betrokkenen en samenhangende thema’s raakt, zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit, circulaire economie en de energietransitie. Een beweging die buiten onze provincie in volle gang is en ook onze Gelderse streken, steden en dorpen beïnvloedt. Hoe maken we de overgang van fossiele naar duurzaam opgewekte energie? Welke kansen biedt de energietransitie voor de werkgelegenheid? Hoe behouden we onze rijke Gelderse natuur en een vitaal platteland? Alle onderwerpen die te maken hebben met het verduurzamen van de provincie zijn welkom. Bestaande en nieuwe initiatieven van een brede groep betrokkenen komen aan bod binnen dit thema van het congres. 

Werken in Gelderland 

Investeren in de regionale economie van Gelderland versterkt het vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven en stimuleert de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Hoe helpen we grote en kleine ondernemingen met het realiseren van hun ambities? Van internationale spelers op het gebied van clean tech tot het boeren familiebedrijf. Verbondenheid via een goed wegennetwerk en slim openbaar vervoer geeft een nieuwe dimensie aan de regionale economie. Vooruit kijkend kan dat natuurlijk niet zonder in te zetten op elektrisch vervoer. In dit thema vindt u alle vraagstukken rond een economisch krachtige provincie. 

Netwerk van Gelderland

Eén klik en je hebt een vriend op Facebook. Eén bericht van 140 tekens kan een wereldwijde twitterstorm veroorzaken. Informatie die we dagelijks delen is kort en snel vervlogen. We lijken meer met elkaar in verbinding te staan, maar is dat ook echt zo? Hoe zorgen we voor sterke onderlinge verbondenheid in een steeds meer diverse en complexe samenleving? De netwerken waar Gelderlanders deel van uitmaken bepalen de sociale structuur van onze provincie. Om deze netwerken te stimuleren is ook goede mobiliteit van groot belang. Stad en regio moeten goed bereikbaar zijn, fysiek en digitaal. Voor slimme mobiliteit van mensen, goederen en data.
Binnen dit thema krijgen alle netwerkinitiatieven op het gebied van wonen, mobiliteit, zorg, sport en cultuur de aandacht. Waar staat mijn woning? Hoe blijf ik gezond? Waar doe ik in mijn vrije tijd nieuwe energie op? Deze en andere vragen komen aan bod. Niet alleen de initiatieven zelf, maar ook de samenwerking tussen inwoners, overheid, ondernemers en het maatschappelijk middenveld is binnen dit thema van belang.